Virksomhetsplan

I svømmegruppas virksomhetsplan kan du lese om vår visjon, verdier og mål for perioden 2021-2026.