Våre svømmepartier

I Speed har vi åtte forskjellige svømmepartier: A, B, C, D, E , F, T og Speed United.

A-gruppa er klubbens øverste parti og trener mellom syv og ti ganger i uken. I tillegg konkurrerer de på nasjonalt nivå. Her kan du lese litt om hvert parti:

A-gruppa
Trener: Kristian Thorsvald
Antall utøvere: 10-15
Beskrivelse: Klubbens øverste nivå. Gruppa satser på alt fra UM og oppover. Gruppa er kun regulert ut ifra svømmenivå og trenes av klubbens Hovedtrener.
Treningsmengde: 8-9 svømmeøkter + basis + Styrke + turning
Treningsleire: Gruppa deltar på årlig oppstartsleir, samt 3-4 ekstra leire i løpet av året.

B-gruppa
Trener: Jon Marius Rønning
Antall utøvere: 14-18
Beskrivelse: Satsningsgruppe. Klubbens nest høyeste nivå. Gruppa har som mål å rekruttere svømmere til A-gruppa. Satser på LÅMØ, ÅM, og får noen til UM. Gruppa trenes av klubbens Breddetrener.
Treningsmengde: 7 svømmeøkter + basis+ styrke+ turning
Treningsleire: Gruppa deltar på årlig oppstartsleir, samt 3 ekstra leire i løpet av året.

C-gruppa
Trener: Anita Charlotte Vinsnes
Antall utøvere: 15-18
Beskrivelse: I denne gruppa begynner i stor grad utøverne å satse mer seriøst. Det er såpass mye trening at det kan å bli vanskelig å kombinere med annen idrett og aktivitet. Gruppas hovedmål er å rekruttere utøvere som er gode nok til å satses videre på oppover i systemet. Satser på LÅMØ og ÅM. Gruppa trenes av egen gruppetrener.
Treningsmengde: 5-6 svømmeøkter + basis + turning
Treningsleire: Gruppa deltar på årlig oppstartsleir, samt 2 ekstra leire.

D-gruppa
Trener: Kristian Korneliussen
Antall utøvere: 15-20
Beskrivelse: En ung treningsgruppe. Utøvere som går videre fra D må i stor grad ta et valg om de ønsker å satse eller ikke. Treningen handler om å lære opp og forberede utøverne på hva som kreves av dem dersom de ønsker å satse videre. Det er ikke et krav om å satse i gruppa, men utøverne skal ha lisens og delta på approberte stevner. Viktigste stevne er LÅMØ. Gruppa trenes av egen gruppetrener.
Treningsmengde: 4 svømmeøkter + basis + turning

E-gruppa
Trener: Heidi Merete Skjebstad
Hjelpetrenere: Sara Torp Myhre, Vilde Linnea Gullovsen, Niththiya Kohilaraj, Markus Woxholt og Stine Holm Røed
Antall utøvere: 20-30
Beskrivelse: Avansert rekruttgruppe. Ett nivå opp fra F, men fortsatt som rekruttgruppe å regne. Svømmerne begynner med approberte stevner i denne gruppa, og flere kvalifiserer seg til de laveste årsklassene på LÅMØ. E-gruppa er en stor gruppe med egen gruppetrener og hjelpetrenere.
Treningsmengde: 3 svømmeøkter + basis

F-gruppa
Trener: Heidi Merete Skjebstad.
Hjelpetrenere: Sara Torp Myhre, Vilde Linnea Gullovsen, Niththiya Kohilaraj, Markus Woxholt og Stine Holm Røed
Antall utøvere: 20-30
Beskrivelse: Rekruttgruppe. Her samles de unge og håpefulle. Klubbens begynnernivå med tanke på å kunne starte en svømmekarriere i SK-Speed. F-gruppa er en stor gruppe med egen gruppetrener og hjelpetrenere. Svømmerne starter med stevner og får en innlæring i konkurranse spesifikk trening. I hovedsak deltar svømmerne på rekruttstevner.
Treningsmengde: 2 svømmeøkter + basis

T-gruppa
Trener: Sara Torp Myhre
Antall utøvere: Foreløpig ubegrenset.
Beskrivelse: Treningsgruppe. Åpen for alle aldre og nivåer. Gruppea hovedmål er treningsglede og mestring i vann. Det er ikke krav om satsing eller deltakelse på stevner, men utøverne kan dersom de ønsker. Det kommer utøvere fra alle grupper inn i T gruppa, og det kommer utøvere utenfra uten svømme-erfaring inn i gruppa. En fantastisk gruppe for alle som ønsker å trene og å holde seg i form. Gruppa trenes av egen gruppetrener.
Treningsmengde: 4 svømmeøkter + basis

For mer info om våre treningspartier, se treningsplanene for C, D, E og F-partiene.