Våre trenings-og konkurransegrupper

I Speed har vi mange forskjellige svømmegrupper og etter at utøverne våre er ferdige med Hai-nivå på svømmeopplæringen, begynner de i F-gruppa. Deretter går veien videre til E-gruppa og resten av gruppestrukturen. Vår gruppestruktur fra og med sesongen 2022/2023 ser slik ut:

Navn på gruppe Krav og forventninger  Tilbud Mål
A7 Krav om oppmøte på 7 økter i uken, med tilbud om 8-9. 

Kravet til antall økter øker med svømmerens utvikling.

Fem treningsleirer i året, oppstart, høst, vinter, påske, sommer/NM-leir.

Fire reisestevner i året utenom mesterskap, inkludert ett utenlandsstevne.

Valgfri deltakelse på lokale stevner.

ÅM, UM, NM osv. 

Full satsning mot å bli best mulig.

B6 Forventet oppmøte på 6 økter i uken, med tilbud om 7. Fire treningsleirer i året; oppstart, høst vinter, sommer.

Tre reisestevner i året utenom mesterskap, inkludert ett utenlandsstevne. 

ÅM, UM, NM jr.

Full satsning mot å bli best mulig.

C5 Forventet oppmøte på 5 økter i uken, med tilbud om 6. Tre treningsleirer i året; oppstart, vinter, sommer. En helgesamling i året.

To reisestevner i året utenom mesterskap (Olavslekene og stevne i Sverige ifm sommerleir)

LÅMØ, ÅM

Full satsning mot å bli best mulig.

D4 Forventet oppmøte på 4 økter i uken, med tilbud om 5. To helgesamlinger i året og oppstartsleir/ekstra tilbud før oppstart av høstsesongen.

Ett reisestevne i året utenom mesterskap (Olavslekene).

LÅMØ 
E3 Forventet oppmøte på 3 økter i uken, med tilbud om 4. To helgesamlinger i året og oppstartsleir/ekstra tilbud før oppstart av høstsesongen. LÅMØ

Grunnleggende svømmeferdigheter

Fokus på konkurranse-

svømming

F2 Forventet oppmøte på 2 økter i uken, med tilbud om 3. To helgesamlinger i året og oppstartsleir/ekstra tilbud før oppstart av høstsesongen Overgang til approberte stevner.

Grunnleggende svømmeferdigheter

Fokus på konkurranse-

svømming.

Disse gruppene har høyt fokus på konkurransesvømming og de øverste gruppene satser mot å bli best mulig.

Konkurransegrupper

Navn på gruppe Forventninger  Tilbud Mål
B4 Oppmøte på 4 økter i uken, med tilbud om 5. Tre treningsleirer i året; oppstart, vinter, sommer. 

To reisestevner i året utenom mesterskap (Skagerak swim og stevne i Sverige ifm sommerleir). 

LÅMØ, ÅM, UM, NM jr.
C3 Oppmøte på 3 økter i uken, med tilbud om 4. En helgesamling og to treningsleirer i året, oppstart og sommer. 

To reisestevner i året utenom mesterskap (Olavslekene og stevne i Sverige ifm sommerleir). 

LÅMØ, ÅM, UM
D2 Oppmøte på 2 økter i uken, med tilbud om 3. To helgesamlinger i året og oppstartsleir/ekstra tilbud før oppstart av høstsesongen. LÅMØ 

Disse gruppene holder også et høyt fokus på konkurransesvømming, men trener mindre enn gruppene i tabellen over. Utøverne trener i disse gruppene fordi de for eksempel også driver med andre idretter eller fritidsaktiviteter, de er skadet eller syke og trener her i en opptrenings/rehabiliteringsperiode.

Treningsgrupper

Navn på gruppe Krav Tilbud Mål
Masters Utøverne må være over 20 år.

Ingen krav til oppmøte.

Lokale stevner og masters NM. Svømmeglede og helse. 
T4 Ingen krav til oppmøte, tilbud om 4 økter i uken.  To helgesamlinger i året. 

Merk! viktig at det er forståelse for hva som kreves og forventes av trening på samling. 

Trening uten mål om konkurransedeltakelse, fokus på teknikk. 

Mulighet for deltakelse på lokale stevner og få hjelp til dette i treningsarbeidet.

Gruppene trener med fokus på teknikkutvikling og utvikling/opprettholdelse av god fysisk form, og har ingen konkurransespesifikke mål i treningsarbeidet.

Vi har også en egen gruppe for S-14 utøvere (utviklingshemmede): Speed United

Informasjon om oppstart av ny gruppestruktur.