Ungdom 11-17 år

For å unngå for stort aldersspenn og ikke minst tilpasse miljøet til ulike aldersgrupper har vi satt øvre aldersgrense på elleve år på de «vanlige» opplæringstilbudene (hval t.o.m delfin)
Svømmeopplæring for ungdom, les barn over elleve år deles opp etter nivå og vi jobber med samme punkter, så som vanntilvenning, flyting fremdrift o.l men holder ungdommene lengre i samme miljø og slår sammen opplæringskravene

Ventelister
Når du står på venteliste for ungdomsopplæring, vil det si at du får tilsendt mail når vi åpner et nytt tilbud. Deretter er det førstemann til mølla for å sikre seg en plass. 

 


Veien videre
Når/hvis man ønsker kan man etter endt opplæring (minimum sjøløvenivå) fortsette med svømming som idrett i en av klubbens treningsgrupper-gruppe, forutsatt at det er plass i gruppa.