TRYGT IDRETTSLAG OG VARSLING

SK Speed arbeider for å være et trygt idrettslag. Her ser du hvilke tiltak vi som klubb har fokus på for å skape et trygt og inkluderende treningsmiljø for barn og unge.

Seksuell trakassering- og overgrep
Klubbens plan for håndtering av seksuell trakassering- og overgrep.

Trenere og instruktører skal ta kurset Trygg på trening

MittVarsel

SK Speed ønsker å være et trygt idrettslag for alle våre medlemmer. Det er viktig at
du sier ifra om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel
som du tenker bryter med våre regler. I SK Speed tar vi alle varsler om kritikkverdige
forhold på alvor. Når et varsel ankommer oss i SK Speed, vil det være styreleder/styret som mottar
varselet. Har du har spørsmål om varslingssaker, eller om du er usikker på om det du
sitter inne med faktisk er et varsel, kan du kontakte styreleder eller daglig leder
direkte så vil vi hjelpe deg med veien videre.
Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel – Trykk her
Er du usikker på hva man kan og burde varsle om, kan du lese mer om dette ved å
Trykke her
For øvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett
ved å trykke HER

Rent idrettslag
SK Speed er siden 20.12.2019 sertifisert som rent idrettslag i Norges Svømmeforbund. I den forbindelse er det viktig at:
– Alle utøvere over 15 år gjennomfører ren utøver
– Foresatte anbefales også å gjennomføre ren utøver, enten alene eller sammen med utøver

Antidoping
I SK Speed tar vi sterk avstand til doping og arbeider for et rent og dopingfritt idretts-Norge.

Nyttige lenker til mer info om antidoping:
https://antidoping.nohttps://avogtil.no

Studie: Alvorlig varsko til utøvere om dopingstoffer i kosttilskudd
http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page8975.html