Treningsavgift

Halvårlige treningsavgifter faktureres i januar/februar og august/september.

Priser

GruppePris per halvår
A-gruppa4590.-  (2020)
B-gruppa4386.-  (2020)
C-gruppa3570.-  (2020)
D-gruppa2958.-  (2020)
E-gruppa2499.-  (2020)
F-gruppa2300.-  (2020)
T-gruppa2397.-  (2020)
Speed United816.-  (2020)

Søskenmoderasjon
Søskenrabatt kan kun benyttes dersom 2 eller flere søsken går på partiene A, B, C, D, E, F, T og Speed United og gir 50% rabatt på laveste sats. For å benytte seg av dette må du informere om at du ønsker å benytte deg av ordningen på mail til fatih@sk-speed.no senest i løpet av uke 2 for første termin og senest i løpet av uke 35 for andre termin.

Utmelding
Utmelding kan kun gjøres skriftlig på mail til kari@sk-speed.no senest i løpet av uke 2 for første termin og senest i løpet av uke 35 for andre termin. Utmelding etter fristen medfører fakturering av treningsavgift.