Treningsavgift

Halvårlige treningsavgifter for SK Speed faktureres i januar/februar og august/september.

Søskenmoderasjon
50% på laveste sats.

GruppePris per halvår
A-gruppa4500.-  (4350.- i 2018)
B-gruppa4300.-  (4150.- i 2018)
C-gruppa3500.-  (3350,- i 2018)
D-gruppa2900.-  (2800,- i 2018)
E-gruppa2450.-  (2350.- i 2018)
F-gruppa2100.-  (2000.- i 2018)
Sprint-gruppa2350.-  (1500 i 2018, prisøkning grunnet 50% økning i treningstid)
Speed United800.-  (750.- i 2018)