Treningsavgift

Halvårlige treningsavgifter faktureres i januar/februar og august/september.

Priser

GruppePris per halvår
A-gruppa4856 (våren 2022)
B-gruppa4640 (våren 2022)
C-gruppa3776 (våren 2022)
D-gruppa3129 (våren 2022)
E-gruppa2643 (våren 2022)
F-gruppa 2433 (våren 2022)
T-gruppa2531 (våren 2022)
Speed United863 (våren 2022)

Søskenmoderasjon
Søskenrabatt kan kun benyttes dersom 2 eller flere søsken går på partiene A, B, C, D, E, F, T og Speed United og gir 50% rabatt på laveste sats. For å benytte seg av dette må du informere om at du ønsker å benytte deg av ordningen på mail til fatih@sk-speed.no senest i løpet av uke 2 for første termin og senest i løpet av uke 35 for andre termin.

Utmelding
Utmelding kan kun gjøres skriftlig på mail til kari@sk-speed.no senest i løpet av uke 2 for første termin og senest i løpet av uke 35 for andre termin. Utmelding etter fristen medfører fakturering av treningsavgift.