Treningsavgift og medlemskontingent

Halvårlige treningsavgifter faktureres normalt i januar/februar og august/september.

Priser

GruppePris høsten 2022 og våren 2023
A7
4950 kr
B64200 kr
C53900 kr
D43500 kr
E32800 kr
F22400 kr
B43500 kr
C32800 kr
D22400 kr
T2800 kr
Speed United900 kr
Treningsavgiften reguleres årlig i forhold til konsumprisvekst o.l.

Søskenmoderasjon
Søskenrabatt kan kun benyttes dersom 2 eller flere søsken går på partiene A, B, C, D, E, F, T og Speed United (gjelder altså ikke svømmeopplæring) og gir 50% rabatt på laveste sats. For å benytte seg av dette må du informere om at du ønsker å benytte deg av ordningen på mail til Mustafa senest i løpet av uke 2 for første halvår og senest i løpet av uke 35 for andre halvår.

Utmelding
Utmelding kan kun gjøres skriftlig på mail til Kari , og senest i løpet av uke 2 for første halvår og senest i løpet av uke 35 for andre halvår. Utmelding etter fristen medfører fakturering av treningsavgift.

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent faktureres ut i januar/februar. For 2023 er prisen for aktive medlemmer (både barn og voksne) i trenings- og konkurransegrupper kr 200. Pris for ikke-aktive voksne (det vil si voksne som ikke deltar på noen trenings/aktivitetstilbud) er kr 50.