Styret i svømmegruppa

Her finner du en oversikt over ansvarsfordelingen til styret i svømmegruppa.

Leder: Cathrine Helsingeng  Tlf : 95123622
cathrine.helsingeng@sk-speed.no
Nestleder: Marianne Olsen  Tlf  : 92671211
marianne.olsen@sk-speed.no
Styremedlemmer:
Per Christian Hovden   Tlf :  98222612
per.christian.hovden@sk-speed.no
Raymond Rasch sponsorutvalget Tlf: 90172628
raymond.rasch@sk-speed.no 
Tanja Erbe  leder stevneutvalget  Tlf: 93200112
tanja.erbe@sk-speed.no 
Bente Årøen  leder sportslig utvalg Tlf: 90027593
bente.aroen@sk-speed.no 
Nina Hoff Sørensen leder cafeutvalget Tlf: 40805308
nina.hoff.sorensen@sk-speed.no