Styret

Styret

  • Håvard Skorstad, styreleder
  • Akshay Bhatnagar, nestleder
  • Annette Birkeland, styremedlem
  • Ann Christin Gillsäter, styremedlem
  • Sten Arve Bernes, styremedlem
  • Kit Szeto, styremedlem
  • Alex Frank, styremedlem
  • Tom Arne Karlsen, varamedlem
  • Ann-Ingeborg Wålen, varamedlem

Kontaktinfo til styreleder:

styreleder@sk-speed.no

Kontaktinfo til hele styret:

styret2024-2026@sk-speed.no