Søk om økonomisk støtte

SK Speed ønsker at alle skal kunne delta i idretten. Derfor har vi listet opp noen ressurser der det er mulig å søke om støtte til svømmeopplæring og svømmetrening. Det er også flere bydeler som har ulike støtteordninger for deltakelse i idrettslag.

En håndsrekning

Bua

Zuccarellostiftelsen

Rødekors/Coop-dugnaden