Rutiner og skjemaer

Retningslinjer for reiseledere
Reiselederinstruks

Foreldrevettregler
Foreldrevettregler
Klubben har utarbeidet foreldrevettregler.

Samtykkeskjemaer til bruk av bilder
Samtykkeskjema til bruk av bilder

Det er viktig for klubben å formidle idrettsglede og samhold. For å publisere bilder av barna trenger vi tillatelse fra foresatte. Skriv ut skjemaet i lenken , signer og send det på e-post til dagligleder@sk-speed.no  eller lever det til barnets trener.