Rutiner, regler og retningslinjer

Retningslinjer for reiseledere
Reiselederinstruks

Foreldrevettregler

Klubben har utarbeidet foreldrevettregler som det forventes at alle foreldre og foresatte skal være oppmerksomme på. 

Vær en god idrettsforelder!

Olympiatoppen har laget 9 anbefalinger for hvordan du som idrettsforelder best kan bidra for å skape et godt utviklings- og idrettsmiljø for dine og andres barn:

Ni anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten

Samtykkeskjemaer til bruk av bilder
Samtykkeskjema til bruk av bilder

Det er viktig for klubben å formidle idrettsglede og samhold. For å publisere bilder av barna trenger vi tillatelse fra foresatte. Skriv ut skjemaet i lenken , signer og send det på e-post til Kari@sk-speed.no eller lever det til barnets trener. Trener kan også ta skriftlig samtykkebekreftelse på e-post (trenger ikke være skjema). 

Konsekvenser ved regelbrudd på reiser

Rutiner ved sykdom på reiser

  • Ved sykdom/skade hos utøvere på reise kontaktes foreldrene/foresatte for å avtale hvordan utøveren skal reise hjem. Foreldre/foresatte betaler selv for hjemreisen. Ved smittsomme sykdommer vil utøveren bli isolert og avtale om eventuell hjemreise gjøres med foreldrene/foresatte.