Priser og betingelser

Priser

KurstypeVarighet per kursdagAntall kursdager i ukenPris
Hvalmerket, Skilpaddemerket, Pingvinmerket, Selungenmerket, Selmerket30 min1610kr/mnd
Sjøløvemerket, Delfinmerket, Haimerket60 min2840kr/mnd

Betingelser for kontinuerlige svømmekurs
*Betingelsene ble sist oppdatert 05.08.2021.

– *Foresatte kan følge barna i garderoben, kun én foresatt per deltaker. Hold avstand og følg gjeldende smittevernsregler til enhver tid. Merk også at endringer som følger av endrede nasjonale og lokale retningslinjer i forbindelse med COVID-19 kan forekomme. Les mer om våre betingelser her: https://sk-speed.no/priser-og-betingelser/
– Vi minner om de øvrige reglene for COVID-19. Deltakere som har symptomer kan ikke møte opp til kurs. Vi forholder oss hele tiden til helsemyndighetenes råd om smittevern.

– All påmelding foregår via tryggivann.no.
– Frist for utmelding: 20. hver måned. Utmelding kan kun gjøres skriftlig på e-post til kurs@sk-speed.no og gjelder gjelder fra og med måneden etter utmeldingen. Eksempelvis: Dersom du melder deg ut innen 20. januar, går barnet ditt på kurs ut januar måned. Dersom utmeldingen kommer etter 20. januar, har dere plassen ut februar og får faktura også for denne måneden.
– Faktura sendes på e-post iløpet av den første uken i hver måned med betalingsfrist 7 dager.
– Mulighet for permisjon (1-2 måneder per kalenderår) uten å betale ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.
– Alle barn som går på kontinuerlige svømmekurs får en kort skriftlig tilbakemelding på sin profil på tryggivann.no fra instruktør en gang i måneden.
– Når barnet har oppnådd alle svømmekursets delmål vil det flyttes til neste nivå. Vi gjør så godt vi kan for å finne plass på samme dag/tid, men kan ikke garantere dette.
– Vi må ha minimum 4 deltakere per instruktør for å gjennomføre svømmekurset.
– Dersom du har ønske om å bytte basseng/dag/tid, er det mulig å sende inn ønsket på mail til kurs@sk-speed.no. Vi går igjennom disse hver måned og jobber så godt vi kan for å få ønskene til å gå i oppfyllelse. Vi vil kontakte deg når i får det til.
– For Sjøløve, Delfin og Hai er startkontingent på rekruttstevner inkludert i månedsprisen.
– Månedsprisen er fast uavhengig av antall kursdager per måned. Dette er en snittberegning på et år (omtrent 35 kursdager i året for hval, skilpadde, pingvin, selunge, sel og sjøløve, samt omtrent 70 kursdager i året for delfin og hai). Det vil variere fra ukedag til ukedag hvor mange kursdager det er per måned da dette avhenger av blant annet røde dager.
– 14 dagers angrefrist ved første påmelding.
– Eventuelle avlysninger grunnet såkalt «force majeure», altså når det gjelder hendelser utenfor vår kontroll (som feks. feil på anlegg) blir ikke tatt igjen.
– Vi tar inn nye deltakere fra ventelistene en gang i måneden med unntak av desember og juni.
– Vi anbefaler alle å registrere telefonnummer. Da er det enkelt for oss å nå deg dersom noe skulle skje, eller dersom en kursdag skulle bli avlyst.
– Hver deltaker må sørge for at de ikke reserverer seg fra massemail. Dersom du reserverer deg fra massemail vil du ikke motta viktig info på mail fra klubben.
– Vi presiserer at automatiske påminnelser ikke er det samme som massemail. Automatiske påminnelser er kun en påminnelse om neste kursdag og er noe den enkelte må velge å motta dersom de ønsker det. Ved endring av kurs, dag, sted og tid må du skru på automatiske påminnelser på nytt dersom du ønsker å motta disse. Husk å gjøre deg kjent med de opplistede kursdatoene som du finner på din profil på tryggivann.no, der ligger alltid planen vi følger for halvåret.
– På hvert svømmekurs er datoene for et halvår lagt inn. Når vi kommer til neste halvår, legger vi inn nye datoer. Svømmekurset avsluttes altså ikke og du trenger ikke melde barnet på på nytt.
– Alle deltakere betaler medlemskontigent på kr 200 en gang hvert kalenderår.
– I sesongovergangen fra desember til januar vil det ikke gjøres endring av nivå (for nivåene Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge, Sel, Sjøløve). Dette vil også gjelde i overgangen fra vårsesongen til høstsesongen (juni til august/september). I de resterende månedsskiftene vil det foretas nivåendringer som vanlig.

Betingelser for avsluttende kurs (alle kurs med nettbetaling)
– All påmelding skjer via tryggivann.no.
– Ingen angrerett.
– Eventuelle avlysninger grunnet såkalt «force majeure», altså når det gjelder hendelser utenfor vår kontroll (som feks. feil på anlegg) blir ikke tatt igjen.
– Betaling foretas via nettbetaling ved påmelding.
– Alle deltakere betaler medlemskontigent på kr 200 en gang hvert kalenderår.

Tilbakemeldinger på Tryggivann.no
– På «min side» på Tryggivann.no vil det senest den 20. hver måned (med unntak av desember) legges ut en kommentar fra deltakerens instruktør.
– Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette «anbefalt videre nivå». Barna som skal videre til neste nivå blir flytte til neste Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturligvis måtte bytte tid, men vi prøver så godt vi kan å finne et tidspunkt så nært som mulig det dere har i dag.
– Har du spørsmål angående barnets ferdigheter, ta gjerne kontakt med Hovedinstruktør eller instruktør før/etter neste kurstime.

Utdeling av diplom og merke
– De som blir anbefalt til neste nivå kan i løpet av siste uken i måneden hente diplom og merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.