Praktisk informasjon om svømmestevner

Hvordan foregår et stevne?

Svømmestevner foregår stort sett på lik måte med tanke på gjennomføring. Første del av stevnet er innsvømming (oppvarming i bassenget), deretter begynner stevnet med en eller flere deler (avdelinger). Større stevner på et relativt høyt nivå har ofte et annet basseng enn konkurransebassenget tilgjengelig til utsvømming (restitusjon) gjennom stevnedagen. Resultatlister kan forekomme fra fylte 11 år (forankret i Bestemmelser om barneidrett), og henges gjerne opp i bassenglokalet. 

Hva er et rekruttstevne/ uapprobert stevne?

Et rekruttstevne er et stevne uten strenge tekniske regler, der dommerne rettleder utøverne i stedet for å diskvalifisere dem. Utøvere i rekruttgruppene Sjøløve, Delfin, Hai og F kan delta på slike stevner.

Hva er et approbert stevne?

På et approbert stevne følges reglene for teknisk korrekt gjennomføring av svømmeøvelsene, og utøverne kan bli diskvalifisert for feil. Utøvere i gruppe T, F, E, D, C, B og A kan delta på approberte stevner. 

Hva koster det å delta på stevner?

For å kunne delta på stevner må man være medlem av en klubb og ha betalt medlemskontingenten og treningsavgiften for det året man skal konkurrere. For å kunne delta på approberte stevner må man også ha betalt startlisens til Norges Svømmeforbund. Det er en type lisens for aldersgruppen 9-12 år og en for 13 år og eldre. Lisensen gir også utøverne skadeforsikring. Utøvere over 12 år som ikke skal delta på approberte stevner kan også betale lisens og dermed få skadeforsikring. 

Mer informasjon om lisensordningen finnes her Startlisens – Norges Svømmeforbund (svomming.no)

Gruppe A, B, C og D deltar på stevner som innebærer reise og overnatting. Dette koster en egenandel fra utøverne, i tillegg til at klubben også betaler en andel. Foreldre/foresatte som jobber frivillig som reiseledere på stevner eller treningsleirer/helgesamlinger, reiser kostnadsfritt. 

Per januar 2023 gjelder dette (klubben forbeholder seg retten til å gjøre endringer ved behov).

Reisestevner har følgende egenandeler for de ulike gruppene:

A7: 40% egenandel 

Alle B, C og D gruppene: 50% egenandel

E3 og F2: 60% egenandel

T4: 100% egenandel 

Klubben betaler det resterende av de totale kostnadene for reise og opphold. Dette gjelder også for treningsleirer og helgesamlinger. Ved sykdom/skade der utøvere må sendes hjem, betales hjemreisen av foreldre/foresatte (man må selv håndtere dette med egen reiseforsikring).

Nasjonale mesterskap (ÅM, UM, NM jr. og NM sr.) koster kun kr 1000,- i egenandel inkludert starter. 

  • Stevner generelt: utøverne betaler for sine egne starter (kr 100 per start er vanlig), klubben betaler for stafetter.
  • Rekruttstevner koster kr 100.- pr stevne, det samme med utøvere i laveste årsklasse på approberte stevner.
  • Utøvere i Hai, Delfin og Sjøløve har gratis deltakelse på rekruttstevner.

Påmelding til stevner og praktisk informasjon

Påmelding skjer til respektive trener, som også er den som informerer om alt det praktiske rundt de enkelte stevnene. For eksempel tidsskjema for reise og stevne og hva man skal ta med seg av klær og utstyr. 

SK Speed sine egne stevner

Klubben arrangerer normalt tre egne approberte stevner i året (Speed Open, Obos cup og Veslefrikk Open), 3 rekruttstevner i året (Obos cup rekrutt og Speed rekrutt og Veslefrikk rekrutt) og et klubbmesterskap. I tillegg er vi teknisk arrangør for nasjonale stevner som ÅM og Landsstevnet med noen års mellomrom. For å gjennomføre alle disse stevnene trengs det frivillig dugnadsinnsats, og det forventes at foreldre/foresatte bidrar.