Speed Open 2009 vel i havn

Det største Speed Open i manns minne ble gjennomført helgen 7. og 8. november. 270 svømmere med 1229 indivuduelle starter i det approberte stevnet, mens rekruttene skiltet med 182 svømmere og 274 starter. Totalt 15 timer med stevne i løpet av to dager ble godt gjennomført med en funksjonærtropp som gjorde en imponerende innsats. Til tross for både strømbrudd og noen mindre dataproblemer, ble alle stevnets deler gjennomført godt innenfor timeplanen. Den velbugnende kantine sikret næring til både svømmere og publikum, og brakte gode inntekter for klubben. 18 svømmere fra fjerntliggende strøk som Namsos, Steinkjær og Rørvik gledet oss med sin deltakelse, for å nevne de som hadde reist lengst denne gangen. Blant de klubbene med flest påmeldte deltakere må nevnes Asker (37+17), Bærumsvømmerne (26+22) og Lambertseter (31+12). Og personlige rekorder ble satt på rekke og rad.

Resultatene kan du lese her.

Nye treningstider fra mandag 9. november

Rehabiliteringen av Romsås bad starter i neste uke og vil pågå frem til mars/april 2010. Denne rehabiliteringen vil gi Romsås bad et løft som vi forhåpentligvis kan dra nytta av siden. 

Som de fleste av dere er klar over gjennom avisreportasjer og informasjon fra klubben, er planene at Romsås skal gjøres om til et permanent varmtvannsbasseng.

Rehabiliteringen som igangsettes nå er imidlertid ikke en generell ombygging til varmtvannsbasseng, men en opprustning av anlegget. Det vil så vise seg om det er midler nok til å foreta ombyggingen til varmvannsbasseng. Det er i svømmegruppas interesse at en slik ombygging ikke skjer, men vi vet altså per i dag ikke hva som til slutt blir resultatet.

Når rehabiliteringen er ferdig neste vår, er det altså en mulighet for at vi igjen kan ta i bruk Romsås for en kortere eller lengre periode, men dette er altså høyst usikkert.

Vi har imidlertid gjennom en god dialog med Oslobadene fått utvidet tilgang til Nordtvet bad i rehabiliteringsperioden til Romsås bad slik at vi kan opprettholde et godt treningstilbud også fremover.

Utgangspunktet for treningsoppsettet har vært å endre minst mulig på treningsdagene for de enkelte gruppene. I tillegg har vi satt opp A- og B-gruppene på de tidligste ettermiddagstreningene, da vi vet at det for de yngre svømmerne kan være problematisk å stille på trening tidlig ettermiddag. Dessuten har det vært hensiktsmessig at A- og B-gruppene ikke trener sent mandag og onsdag, da de har morgentreninger tirsdag og torsdag. 

De viktigste endringene er som følger:

          Hai 10: Onsdagstreningen flyttes til torsdag

          D-gruppa: Onsdagstreningen flyttes til fredag

          A- og B-gruppa: Landtrening man-ons-fre foregår etter bassengtrening 

For de andre gruppene er det kun få endringer i tidspunkter (NB: C-gruppa starter trening 30 min tidligere på søndag). 

Vi håper at endringene ikke medfører problemer for noen av svømmerne og at vi kan få et godt treningsutbytte på Nordtvet det kommende halvåret !

Romsås bad stenger

Det blir små forandringer i tredningstidene, men Nordtvet bad blir nytt sted for de som nå har treninger på Romsås bad. Samtidig som Speed Open avvikles neste helg stenger Romsås bad for rehabilitering, og treningene derfra må flyttes til Nordtvet. Fram til og med fredag 6. november går treningen som vanlig. Nye tider vil vi offentliggjøre til uken, men det er allerede nå klart at det bare er Hai 10 som må bytte treningsdag for å få kabalen til å gå opp. For øvrig vil det bare være snakk om små endringer. Romsås bad vil være stengt i hvert fall til mars 2010.