Prosedyre for opprykk

I SK Speed er det gruppetrenerne som vurderer aktuelle kandidater for sine grupper og avgjørelsen gjøres i samarbeid med Hovedtrener og Sportslig leder. Slik vurderer vi hvilke utøvere som skal rykke opp til neste gruppe:

  • Gruppetrenere vurderer aktuelle kandidater.
  • Gruppetrenere legger frem forslag på trenermøte.
  • Beslutning tas på trenermøte og avklares der med Hovedtrener og Sportslig leder.
  • Beslutningen tas utifra våre kriterier for opprykk som er: oppmøte, sportslig nivå, treningsinnsats og alder/modenhet. Egne krav er satt per gruppe.
  • Etter beslutning er tatt på trenermøte skal trener i gruppa svømmeren skal opp til ha en samtale med foresatte og svømmer om hva opprykket innebærer av forventninger, krav og muligheter, og eventuelle konsekvenser av å ikke følge opp det som forventes. Prøvetid kan vurderes for å se om beslutningen er korrekt for alle parter.
  • Hospitering er en mulighet som vurderes etter behov.
  • Opprykk foregår kontinuerlig.