Ny i Speed?

Velkommen i klubben!

Som ny i klubben er det mulig du har noen spørsmål som du kan finne svar på her. De aller fleste kommer inn i en trenings- eller konkurransegruppe fra våre rekruttgrupper Sjøløve, Delfin og Hai og kjenner litt til klubben gjennom svømmeopplæringen. Men noen kommer også inn i klubben på en annen måte.

Målsetning
SK Speed skal være en klubb for alle og vi følger idrettens bestemmelser vedrørende barne- og ungdomsidrett. Det er en målsetning for oss å kunne tilby aktivitet og trening for alle, uansett hva utøverne har av egne mål og ambisjoner.

Konkurransegruppene
SK Speed har mange trenings- og konkurransegrupper som er nærmere beskrevet her Opprykk fra en gruppe til den neste gjøres normalt 2 ganger per år og baseres på om utøverne er klar for neste nivå, både ferdighetsmessig og mentalt/motivasjonsmessig.

Gruppestruktur
F-gruppa
E-gruppa
D-gruppene
C-gruppene
B-gruppene
A-gruppa
T-gruppa
Speed United

Trenere
Sportsklubben Speed er så heldige å ha et motivert trenerteam med lang erfaring og høy kompetanse. Våre trenere arbeider for at våre utøvere skal ha en trygg, inkluderende og sosial arena der de kan utvikle sine ferdigheter i vann og føle mestring på hver trening.

Stevner
SK Speed er en dreven stevnearrangørklubb og har arrangert mange store regionale og nasjonale stevner. Hvert år arrangerer vi 3 egne store stevner i løpet av kalenderåret. Disse er:

  • Obos Cup (på vinter/vårsesongen)
  • Speed Open (på høstsesongen)
  • Veslefrikk sommerstevne (i juni)
    I tillegg arrangeres:
  • Klubbmesterskap (desember)
  • Rekruttstevner/internstevner
  • I tillegg legges det ut en terminliste over stevner som klubben planlegger å delta på. Det er trenerne som sørger for påmelding til de ulike stevnene og administrasjon av reise o.l.

Rekruttstevner
For de yngste svømmerne i gruppe E og F vil rekruttstevner være aktuelle. Dette er uapproberte stevner, som vil si stevner hvor man øver seg, uten strenge regler. Her vil man ikke bli diskvalifisert, men få rettledning fra dommerne. Rekruttgruppene våre Sjøløve, Delfin og Hai deltar også på lokale rekruttstevner.

Approberte stevner er for svømmerne i konkurransegruppene A, B, C, D og E. På approberte stevner vil man kunne bli diskvalifisert av dommerne for feil utført teknikk, starter, vendinger o.l.

Hva koster det?
For å delta på stevner må man være medlem i Sportsklubben Speed. Det koster per i dag kr. 200,- pr år (pris kan endres). I tillegg kommer en treningsavgift som varierer avhengig av hvilken gruppe man svømmer i. For å delta på approberte stevner må man ha startlisens i Norges Svømmeforbund. Lisensen inneholder også skadeforsikring og må løses en gang per år av alle svømmere som er 9 år eller eldre.

Dersom man melder seg av etter påmeldingsfristen for de ulike stevnene og treningsleirene/helgesamlingene vil man bli fakturert for deltakelsen. Dersom man melder seg av treningsleirer/helgesamlinger etter påmeldingsfristen grunnet sykdom eller skade, kan man på eget initiativ bruke egen reiseforsikring for å få dekket utgiften. Dersom man melder seg av stevner etter påmeldingsfristen grunnet sykdom eller skade, kan man sende inn legeerklæring til Kari, så vil man ikke bli fakturert for startene. Eventuelle fellesutgifter i forbindelse med reise o.l. blir fakturert og kan tas opp med egen reiseforsikring.

Medlemsregistre og fakturering

Det meste av utfakturering til våre medlemmer i trenings- og konkurransegrupper skjer via Norges Svømmeforbund sin portal Medley.no, og sendes til den e-postadressen som medlemmet/foresatte har registrert. Medlemskontingenten utfaktureres imidlertid fra Norges idrettsforbund sin portal Klubbadmin., og sendes til den enkelte bruker sin Minidrett. Lisensbetaling ligger også registrert på den enkelte sin Minidrett. Nye medlemmer får tilsendt en brukerinvitasjon til foresatte fra Medley.no som gir foresatte mulighet til å motta faktura i stedet for medlemmet, og det anbefales at foresatte er registrerte fakturamottakere.

Spond
Våre trenere bruker appen Spond for påmelding til trening og diverse arrangement, samt enkel kommunikasjon i det daglige. Spond er gratis og kan lastes ned via AppStore eller Google Play/Play Butikk, eller du kan bruke Spond i nettleseren på PC-en din. Trenerne våre vil invitere alle foresatte i egen trenings/konkurransegruppe til gruppens Spond-gruppe.

Våre frivillige utvalg bruker også Spond ved ulike anledninger.

Dugnad
Dugnader er en viktig forpliktelse som medlemmene har ovenfor klubben. Det frivillige idretts-Norge kan i dag ikke drives uten vesentlig dugnadsinnsats. Dette innebærer for vår del at foreldre et par ganger i året deltar på dugnad i forbindelse med avvikling av stevner. Dugnadsoppgaver på stevner kan være å drive kafe, tidtaking, servering, salg, vakthold på bad etc.