Ny i svømmegruppa

Velkommen i klubben!

Som ny klubben er det mulig du har noen spørsmål som du kan finne svar på her. De aller fleste kommer inn i svømmegruppa fra våre kurs før de får tilbud om plass i et av våre svømmepartier.

Målsetning
SK Speed skal være en klubb for alle og følger idrettens bestemmelser vedrørende barne- og ungdomsidrett. Det er en målsetning for oss å kunne tilby alt fra rene bredde/trimgrupper til å legge forholdene til rette for at konkurransesvømmere skal kunne trene for å oppnå sitt beste.

Svømmegruppene
SK Speed har mange konkurransepartier. Opprykk fra et parti til neste gjøres 2-3 ganger per år og baseres på om svømmeren har oppfylt kravene til å nå neste nivå.

Partier
F-gruppa
E-gruppa
D-gruppa
C-gruppa
B-gruppa
A-gruppa
T -gruppa
Speed United

Trenere
Sportsklubben Speed er så heldige å ha et motivert trenerteam med lang erfaring og høy kompetanse. Våre trenere arbeider for at våre utøvere skal ha en trygg, inkluderende og sosial arena der de kan utvikle sine ferdigheter i vann og føle mestring på hver trening.

Stevner
SK Speed er en dreven stevnearrangørklubb og har arrangert mange store regionale og nasjonale stevner. Hvert år arrangerer vi 2 egne store stevner i løpet av kalenderåret. Disse er:

  • Obos Cup (mars/april)
  • Speed Open (november)
    I tillegg arrangeres:
  • Klubbmesterskapet (desember)
  • Rekruttstevner/internstevner i tillegg legges det ut en terminliste over stevner som klubben prioriterer å dra til. Det er trenerne som sørger for påmelding til de ulike stevnene.

Rekruttstevner
For de yngste svømmerne i  F- og E-gruppene vil rekruttstevner være aktuelle. Dette er uapproberte stevner, som vil si stevner hvor man øver seg, uten strenge regler. Her vil man ikke bli diskvalifisert, men få rettledning fra dommerne.

Approberte stevner er for svømmerne i konkurranseparti A, B, C, D og E-partiene.

Hva koster det?
For å delta på stevner må man være medlem i Sportsklubben Speed. Det koster kr. 200,- pr år. I tillegg kommer en treningsavgift som varierer avhengig av hvilken gruppe man svømmer i, prisene finner du her. For å delta i approberte stevner må man ha svømmelisens i Norges Svømmeforbund. Lisensen inneholder også skadeforsikring og må løses en gang pr. år av alle svømmere som er 10 år eller eldre.

Spond
For våre trenere og frivillige sørger appen Spond for en god flyt av informasjon og oversikt. Spond er en rask, enkel og oversiktlig måte å ta påmeldinger på sosiale events, si ifra hvis man ikke kommer på trening o.l. Spond er gratis og kan lastes ned AppStore eller Google Play/Play Butikk, eller du kan bruke Spond i nettleseren på PC-en din. Trener vil invitere alle foresatte til partiets Spond-gruppe.

Dugnad
Dugnader er en viktig forpliktelse som medlemmene har ovenfor klubben. Det frivillige idretts-Norge kan i dag ikke drives uten vesentlig dugnadsinnsats. Dette innebærer for vår del at foreldre et par ganger i året deltar i dugnad gjennom avvikling av stevner med oppgaver innen kantine, tidtaking, servering, salg, vakthold på bad etc.