KONTAKT OSS

Daglig leder, politiattester og administrasjon
Kristian Austveg
E-post: dagligleder@sk-speed.no
Telefon: 415 79 475

Økonomi og administrasjon
Nigar Mustafayeva
E-post: Nigar.Mustafayeva@sk-speed.no

Svømmeskoleansvarlig og administrasjon
Nora Øverås
E-post: nora.overas@sk-speed.no

Barneidrettsansvarlig
Heli Saar
E-post: heli.saar@sk-speed.no

Besøksadresse
Nordtvet Bad
Gårdsveien 4, 0952 Oslo

Postadresse
Sportsklubben Speed
Postboks 5 Kalbakken, 0901 Oslo

Organisasjonsnummer
984027354

Bankkonto
1607.85.95306