Fra opplæring til trening/konkurranse

Hva skjer når barna har fullført selmerket?

Når man har bestått selkurset og evnt ønsker å gå videre til sjøløve er man over i vår sportslige avdeling.
Sjøløve, delfin og hai er en del av våre treningsgrupper, med to treninger i uken.
Det er ingen automatikk i overgang sel til sjøløve, får man tilbud bekreftes dette i egen dialog.
Når alle delmålene er oppnådd på siste nivå (hai) vil/kan det være mulig å fortsette med svømmingen i klubbens konkurranseavdeling forutsatt at det er ledig plass.
Om ikke det er plass og eller ønskes har vi også noen treningspartier for ungdom man kan delta i, forutsatt ledig plass.

Når barna fortsetter i klubbens konkurransestige, starter de i F-gruppa der de trener sammen i grupper med barn rundt samme alder.
Å være med i en konkurransegruppe betyr at du er en del av et trygt, hyggelig og sosialt miljø, og at du fortsetter å utvikle dine evner og å ha det gøy i vann. Tidligere har du fått være med på interne rekruttstevner, men nå som du er med i en konkurransegruppe kan du også delta på eksterne rekruttstevner. Terminlisten finner du her.

Har du spml før overgang til kontakter du oss bare på kurs@sk-speed.no