Forsikring

Barneidretts- og klubbforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund, slik som Sporsklubben Speed, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Mer info om dette finner du her.

Lisens og forsikring
Svømmere som har lisens er forsikret gjennom denne.
Lisens og forsikring finner du her.

Reiseforsikring
Alle utøvere som reiser med oss skal ha egen reiseforsikring.

Øvrig forsikring
Utøvere og medlemmer med betalt medlemskap er forsikret når de deltar på aktiviteter i klubbens regi.

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, vennligst send mail til kari@sk-speed.no så hjelper vi dere videre.