Foreldre- og nettvettregler

Sportsklubben Speed har utarbeidet foreldrevettregler.

Speeds foreldrevettregler finner du her (PDF)

Nettvett for barn, unge og foresatte
Det foregår mye ute på nettet som foresatte/trenere ikke har kjennskap til
og i idretten har som alle andre miljøer en utfordring på området.
Det som anbefales fra alle fagmiljøer er å ha en åpen og våken holdning til hva barnet ditt gjør på nettet, hvor er de, hvem prater de med og ikke minst gi de gode verktøy til å holde seg unna uønsket kontakt og opptreden.
Her er noen linker til aktører som jobber mye med nettvett, se over dette først alene så evnt sammen med ditt barn
Her er noen eksempler, først ut er en som er rettet inn mot foresatte og andre voksne som jobber med barn/unge
http://foreldrepulsen.no/gsarkiv/hva-er-nettvett—egentlig/
Så noen linker som barn/unge kan se på sammen med dere.
Redd barna:
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/materiell-og-aktiviteter/nettvettfilmer
Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/undervisningsopplegg/

Alle fagmiljøer trekker frem viljen til å bry seg og spørre som noe av det viktigste, barn/unge setter pris på det selv om de ikke umiddelbart gir uttrykk for det.