Barn 4-11 år

De aller fleste av våre opplærinstilbud for barn er kontinuerlige. Det vil si at du melder deg inn og er med så lenge som du har lyst, og melder deg ut når du ikke vil gå lenger. Hver måned vil vi ha ledige plasser, og tilbyr disse til deg som står på venteliste straks vi har ledig plass på ønsket dag/tid/sted. Du vil få faktura på mail hver måned.

Når barnet har oppnådd alle delmål på sitt nivå, flyttes det til neste nivå. opplæringsavdelingen flytter barnet til neste nivå. Du trenger altså ikke å foreta deg noe, vi fikser

Hver måned vil hvert barn få en kort skriftlig tilbakemelding på progresjonen, denne kan du se når du logger deg på din bruker på tryggivann.no. Se mer info på priser og betingelser.

Meld deg på venteliste og få tilbud om plass så raskt som mulig. Når du melder barnet ditt på venteliste anbefaler vi at du skriver ønsket dag/tid. Jo flere alternative dager og tider dere noterer, jo raskere vil du få plass. Når du mottar mail med tilbud om kursplass må denne bekreftes innen fristen* for at du skal få plassen.
*Om du ikke bekrefter må dere legge dere inn på ventelisten igjen.

Våre nivåer

Hvalmerket – Nivå 1

Hvalmerket er det første nivået i svømmeopplæringen. Her vil barna lære å bli trygge på grunt vann, dykke og orientere seg under vann. Det er ingen krav til forkunnskaper, men barnet må ha fylt 4 år og være minimum 90 cm høy. Vi bruker ikke svømmebriller på Hvalmerket.
Delmål:
1. Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
2. Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
3. Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
4. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Varer 30 minutter og går 1 dag i uken på Nordtvet, Furuset, Linderud og Romsås bad.

Skilpaddemerket – Nivå 2

Skilpaddemerket er for barn som allerede er trygge på grunt vann og som kan dykke uten svømmebriller. På dette kurset skal barna lære å flyte godt på mage og rygg i stjerne og pil, samt å dreie fra mage til rygg.
Deltakeren må ha fylt 4år og være minimum 90 cm høy. Vi bruker ikke svømmebriller på Skilpaddemerket.
delmål:
1. Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
2. Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
3. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
4. Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
5. Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pus

Varer 30 minutter pr gang og går 1 dag i uken på Nordtvet, Furuset, Linderud og Romsås bad.
Pris: 610kr/mnd

Pingvinmerket – Nivå 3

Pingvinmerket er for barn som allerede kan flyte utstrakt på mage og rygg i 10 sekunder, og som kan dreie fra mage til rygg. På dette kurset skal barna lære fremdrift i pil på mage og rygg ved hjelp av beinspark. På dette nivået vil barna også tilvennes dypt vann.
Deltakeren må ha fylt 4år og være minimum 90 cm høy.
delmål:
1. Gli på magen – linjeholdning
2. Gli på ryggen – linjeholdning
3. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
4. Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
5. Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
6. Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust
30 minutter pr gang og går 1 dag i uken på Nordtvet, Furuset, Linderud og Romsås bad.
Pris: 610kr/mnd

Selungenmerket – Nivå 4

Selunge er for barn som allerede kan svømme 5m i pil på mage og rygg med effektive crawlbeinspark. Kurset foregår på dypt vann, derfor er det viktig at barn som meldes på dette nivået mestrer å svømme på dypt vann. På dette kurset vil barna lære å svømme grovkoordinert crawl med rytmisk pust, grovkoordinert rygg og stup.
Deltakeren må ha fylt 4år og være minimum 90 cm høy.
Delmål:
1. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
2. Crawlsvømming uten pust
3. Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
4. Ryggsvømming – linjeholdning – puste
5. Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Varer 30 minutter og går 1 dag i uken på Nordtvet, Furuset, Linderud og Romsås bad.
Pris: 610kr/mnd

Selmerket – Nivå 5

Selmerket er for barn som allerede kan svømme 10-15m grovkkordinert crawl med rytmisk pust, grovkoordinert rygg og stup. På dette kurset vil barna lære å svømme finkoordinert crawl og rygg med tilhørende vendinger, samt sculling.
Delmål:
1. Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
2. Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
3. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
4. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
5. Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
6. Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
7. Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
8. Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
9. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

Varer 45 minutter og går 1 dag i uken på Nordtvet, Furuset, Linderud og Romsås bad.
Pris: 750 kr/mnd

Sjøløvemerket – Nivå 6

Sjøløvemerket er for barn som allerede kan svømme finkoordinert crawl med rytmisk pust, rygg, vendinger, sculling og stup. På dette kurset vil barna lære å svømme bryst med god rytme og gli, vending og delfinbevegelsen kick.
Delmål:
1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)
3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
7.Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Varer 45 minutter og går en eller to dager i uken.
Pris: 725/840kr/mnd

Delfinmerket – Nivå 7


Delfinmerket er for barn som allerede kan svømme grovkoordrinert bryst og delfinbevegelse i vann. På dette nivået vil barna lære mer teknikk i bryst, samt grovkoordrinert butterfly.
Delmål:
1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
2. Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Varer 60 min og går to dager i uken
Pris: 840kr/mnd