AKS

Svømmeopplæring på AKS
Har aktivitetsskolen din lyst til å tilby barna noe morsomt og lærerikt? Da er svømmeopplæring et supert alternativ. Hos oss kan din AKS leie instruktører til svømmeopplæring i AKS-tiden.

Vi ønsker å hjelpe skolen med å skreddersy den beste løsningen for dem. Vi har tett kontakt med alle våre samarbeidspartnere og kommer gjerne med anbefalinger til hvordan vi kan sette opp det beste opplegget for din AKS.

Instruktørene våre er vant med å jobbe i vannet enten sammen med lærer eller med andre instruktører. Vi hjelper også gjerne til for å dokumentere ferdigheter under svømmeundervisningen dersom det er ønskelig.

Vi anbefaler:
– Minst 3 voksne (enten lærere eller instruktører) i vannet. Dette for å kunne dele gruppene opp etter nivå og gi på denne måten gi barna bedre individuell oppfølging.
– Max 10 barn per instruktør/lærer for høy sikkerhet i vannet og høy kvalitet på opplæringen.
– 45-60 minutter i vannet per økt (ikke mer).

Book en instruktør
Dersom skolen din er interessert i å booke en instruktør eller ønsker å høre mer om hvordan vi arbeider ber vi deg kontakte svømmeskoleansvarlig, Kristian Austveg eller ringe oss på 22 25 13 00 mandag – torsdag 10.00-16.00 eller fredag 10.00-14.00.

Instruktører
Alle våre instruktører er over 18 år, møter krav om gyldig politiattest og årlig livredningsprøve. Instruktørene har også nødvendig opplæring i klubben samt utdanning via Norges Svømmeforbund. Mange av dem er også tidligere svømmere.

Kartlegging
Dersom aktivitetsskolen ønsker det kan vi kartlegge ferdigheter og levere dette inn i slutten av kursperioden. Dette må i såfall avklares på forhånd.

Metode
Som medlem av Norges Svømmeforbund arbeider vi etter forbundets prinsipper. Det vil si at vi arbeider med å bli trygge i vann ved å gi barna utfordringer i følgende rekkefølge: øve på å orientere oss i og under vann, dykke, flyte, gli og skape fremdrift. Vi bruker også en del lekbetont læring da vi ønsker å gi barna et positivt møte med det å være i vann. Å være på svømmekurs med oss skal være lærerikt og moro! 🙂

Første dag av svømmeopplæringen går med til at instruktør blir kjent med assistenter og barn. Denne dagen deler instruktør og lærer barna opp i grupper etter nivå som barna følger ut opplæringen. En instruktør kan ha ansvaret for max 15 barn av gangen, men vi anbefaler som nevnt over at gruppa blir delt inn i mindre grupper på max 10 barn både for å holde på sikkerheten og for at kvaliteten på undervisningen skal være høy.