Vi klarer å holde prisene nede på våre aktiviteter!

Vi som idrettslag kjenner på det ansvaret vi har for å etterleve norsk idretts visjon om «idrettsglede for alle», og økonomi som barriere for deltakelse i idrett er et mye belyst tema i den siste tiden. Heldigvis belyses dette viktige temaet godt fra flere hold.

Men vi ønsker også å komme med noen glad-nyheter i denne sammenhengen og belyse at flere idrettslag klarer fremdeles å skape den samme aktiviteten som før, uten å måtte heve aktivitetsavgiftene.

Vi har klart å opprettholde de samme prisene på svømmeopplæring som fra januar 2021, noe vi er svært glade for. Med andre ord så er det blitt minst 10% rimeligere å delta på svømmeopplæring hos oss, når vi ser på prisstigningen i samfunnet. Svømming er en livreddende ferdighet som alle barn og unge bør ha mulighet til å tilegne seg, for grunnleggende svømmeferdigheter kan redde liv i ytterste konsekvens. Dette er viktig for oss og vi ønsker å bidra til at alle i vår del av byen kan livreddende svømming. Vi har heller ikke hatt nevneverdige prisendringer for deltakelse på våre andre aktiviteter som trening og konkurransesvømming, og har i år også startet opp med nye aktiviteter som småbarnssvømming og miniopolo (dette er vannpolo for barn mellom 6-12 år). Vårt inntrykk av tiden etter koronapandemien er at svømmeopplæring- og trening blir sett på som viktig og vi opplever god økning i deltakelse.

Nå som sommeren står for døren vil vi oppfordre barn og ungdom til å delta på de mange sommeraktivitetene som idrettslagene i byen organiserer i samarbeid med Oslo idrettskrets og Oslo kommune. Svømming vil igjen være et populært innslag på Sommerskolen til Oslo kommune, og det vil også i år være mulighet til å delta på gratis sommeraktiviteter som svømmeopplæring og andre aktiviteter og idretter.

Velkommen til oss i SK Speed og til alle de gode aktivitets- og idrettstilbudene som finnes i byen i sommer!