Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2023

Til alle medlemmer i Sportsklubben Speed,
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte. Møtet blir avholdt
heldigitalt i perioden torsdag 20. april til 27. april.
Stemmerett
For å ha stemmerett må du ha vært medlem av SK Speed i
minst én måned, fylle minst 15 år i år, og ha gjort opp de
økonomiske forpliktelsene dine til SK Speed. Alle
medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For å melde deg på til det ekstraordinære årsmøtet, sender
du en e-post til styregruppen@sk-speed.no
Så vil du motta en lenke til møtet på e-post.
Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter blir gjort
tilgjengelig når møtet åpner 20. april 2023.
Lurer du på noe?
Hvis du har spørsmål om det ekstraordinære årsmøtet kan
du sende en e-post til styregruppen@sk-speed.no.

Velkommen!