ÅRSMØTET ER UTSATT

Årsmøtet er utsatt. Hovedstyret kommer tilbake med mer info så raskt som mulig.