INNKALLING TIL ÅRSMØTET 24. MARS

Til alle medlemmer i Sportsklubben Speed,
Hovedstyret innkaller til årsmøte for 2021.

Svømmekretsen har gitt oss beskjed om at det sannsynligvis ikke vil bli muligheter til å holde fysiske møter i Oslo før sommeren, og årsmøtet blir derfor avholdt på Teams, onsdag 24. mars kl. 18.00. Invitasjonen finner du her.

Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter blir sendt ut på e-post senest én  uke før møtet. Hvis du ikke har fått sakspapirene på e-post innen tirsdag 16. mars, kan du sende en e-post til styret@sk-speed.no.

Saker
Hvis du har en sak du ønsker at vi skal behandle på årsmøtet, må du sende den til styret@sk-speed.no senest innen utgangen av onsdag 10. mars. Bruk malen som heter «Sak som skal opp på årsmøtet».

Vel møtt!