Kjære alle medlemmer i SK Speed!

Vinteren er kanskje litt på hell, det er lysere ettermiddager – og det betyr for idrettslagenes vedkommende at det går mot årsmøte. På SK Speed sitt årsmøte i 2021 skal følgende velges:

Til hovedstyret:
Nestleder for 2 år
Tre styremedlemmer for 2 år
To varamedlemmer for 1 år

Til kontrollkomiteen:
To medlemmer for 1 år
Ett varamedlem for 1 år

I tillegg skal det velges en valgkomite, men av habilitetsmessige årsaker er vi i valgkomiteen ikke valgkomite i den saken.

Har du tid og lyst til å påta deg et verv i SK Speed? Det er både lærerikt og sosialt – og klubbens ve og vel avhenger av at vi rekrutterer engasjerte og kompetente styremedlemmer! For kommende periode er det behov for styremedlemmer med økonomisk, juridisk, sportslig og organisasjonsmessig kompetanse.

Interessert? Ta kontakt med valgkomiteen snarest og senest 1.3.2021.

Du treffer oss på:
Hege Farnes Hildrum, hegefhi@online.no, tlf 924 71 250
Silja Skogstad Tuv, siskogst@online.no, tlf 916 62 801
Jørgen Sørensen, joer-so@online.no, tlf 917 61 912

Gode hilsner fra valgkomiteen