KLUBBEN UTVIKLER VIRKSOMHETSPLAN

SK Speed er under stadig utvikling og akkurat nå tar vi steget videre og jobber hardt med å få på plass virksomhetsplan. Takk til klubbveileder Sverre Fjermestad som holder oss nede på jorda og peiler oss inn i riktig retning imens vi drømmer stort. 

Fra venstre: Malin Andersen, Stine Holm Røed, Kristian Austveg, Jon Arne Bjerkli, Jon Marius Rønning, Cathrine Helsingeng og Sverre Fjermestad. I tillegg er Kristian Thorsvald, Mats Kamnes og Nora Øverås med i den iherdige arbeidsgruppa.