Vi søker trener

Vi søker trener til vårt C parti fra august 2019

Vi søker deg som ønsker å bidra til svømmegruppas sportslige utvikling.
I ryggen har du en stor medlemsmasse og ett engasjert miljø i alle deler av svømmegruppa.

Info om stillingen finner du her:
Speed søker trener (1)

Søknadsfrist 15 mai

Spml kan rettes til klubbens hovedtrener
kristian.thorsvald@sk-speed.no  913 45 764
eller daglig leder
kristian.austveg@sk-speed.no  415 79 475