Årsmøtet 21. mars 2018

Styret har med dette gleden av å innkalle til årsmøte i SK Speed onsdag den 21. mars 2018 kl.18.30. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av SK Speed i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Også medlemmer under 15 år har adgang til møtet og har forslagsrett.

Vi oppfordrer medlemmene til å ta med herværende dokument elektronisk eller i utskrevet stand til årsmøtet. Det vil ikke bli trykket opp eksemplarer til utdeling på møtet. Årsmøtedokumenter 2018

 

Vel møtt!