Speed søker medarbeider

Klubben vokser og ønsker å fortsette veksten, til dette trenger vi flere folk
på laget til å sørge for den daglige driften 🙂
Info om stillingen og kontaktpunkter finner du i vedlegget.

stillingsannonse