Ny leder for kursavdelingen

Nora ØveråsVi har gleden av å meddele at Nora Øverås (23) tiltrer som ny kursansvarlig i SK Speed fra 1. oktober, og vi gleder oss over at hun skal lede kursavdelingen inn i nye tider.

Nora er ansatt i fulltidsstilling, og vil få mer enn nok å gjøre i en klubb med stadig større aktivitet og etterspørsel. Nora har de siste årene vært en del av lederteamet i kursavdelingen i Lambertseter SK, og foruten omfattende erfaring derfra i alle deler av kursdriften, har hun bl.a. også bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon. Siden det stadig er på programmet at SK Speed skal bedre kommunikasjon og informasjonsflyt, kan det ikke skade å ha fagfolk med på laget! Nora har også bedrevet svømming (og synkron) selv, og har et uttalt ønske om å bidra til å videreforedle og utvikle kursdriften i SK Speed.

Vi ønsker Nora velkommen, og ser frem til å få henne med på laget!