Rekruttstevne lørdag 23 september

Tradisjon tro er det rekruttstevne på Nordtvet i september.

Alt er som vanlig, premier til alle, kafeteria av godt kjent merke, samt en stab av trenere og frivillige som sørger for trygge og gode rammer. I invitasjonen finner du relevant info. Stevnefil får du ved
å kontakte stevne@sk-speed.no

Invitasjon Speed Rekrutt 2017

Vel møtt 🙂