Viktig informasjon fra svømmestyret

Bydel Grorud har bevilget penger til familier som sliter med å betale medlemsavgifter til fritidsaktiviteter. Dette er et lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke er et komplisert skjema som skal fylles ut, eller en lang og vanskelig søknadsprosess/godkjennelse.

Hvordan går du frem? Les mer her:

Hvis du ønsker å vite mer om dette, les mer via lenken nedenfor, eller ta kontakt med Kristian Austveg på dagligleder@sk-speed.no. Søknadsfristen er 30. april. Vi må derfor be om at du tar kontakt innen onsdag 27. april.

Det er SK Speed som sender inn søknaden på vegne av den/de det gjelder.

Info og søknadsskjema finnes også på bydelens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/idrett/tilskudd-til-medlems-og-treningsavgift-for-barn-og-unge