Innkalling til årsmøte i SK Speed

Hovedstyret innkaller til årsmøte i SK Speed onsdag den 30. mars 2016 kl. 18.30 på Grorud samfunnshus. Vedlagt her ligger innkalling, saksliste, årsrapporter med regnskap og ett nytt lovforslag.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av SK Speed i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Også medlemmer under 15 år har adgang til møtet og har forslagsrett.

Innkalling og saksliste til årsmøte 2016 (PDF)

arsmotedokumenter 2016v1pt1 (PDF)

arsmotedokumenter 2016v1pt2 (PDF)

kontrollkomite_innstilling (PDF)