Informasjonsmøte i Svømmegruppa SK Speed

Svømmestyret inviterer til informasjonsmøte som et forberedende møte til Årsmøtet. Møtet er for betalende medlemmer i SK Speed og for foreldre til aktive svømmere i svømmegruppa.

Tid: 16.2.2016 klokken 19.00

Sted: Grorud Samfunnshus

Mer informasjon og agenda ligger ved her:

2016_1_28 Invitasjon til informasjonsmote i svommegruppa

Informasjonsmøtet er for betalende medlemmer i SK Speed og for foreldre til aktive svømmere i svømmegruppa. Det vil bli avholdt Årsmøte (tidligere generalforsamling) i SK Speed innen utløpet av mars. Informasjonsmøtet har ikke formell vedtaksmyndighet, men kan komme med en innstilling til hovedstyret/årsmøtet på viktige områder som budsjett og valg av styre.