Informasjon om påmelding til oppstartsleir Løkken 2016


trening_lokkenHer finner du viktig informasjon om Løkken-turen. Pr. 21. januar er det 32 ledige plasser.

Oppstartsleir Lokken 2016

 


I tillegg, her kommer det en viktig melding fra sosialt utvalg i styret:

«Sosialt utvalg ønsker at kreative foresatte med spesiell interesse  for å delta i planlegging, organisering eller på annen måte bidra til sosiale aktiviteter i svømmegruppene, melder sin interesse til Sosialt utvalg
v/  per.christian.hovden@sk-speed.no eller SMS til 98222612. Det er ønskelig med 1-2 representanter fra de ulike treningsgruppene».

Heden i Løkken - solnedgang
Heden i Løkken – solnedgang