Viktig beskjed angående svømmesekker

sekkUtøvere med sekker bestilt gjennom SK Speed med logo og navn  i 2015 opplever at trykket fliser og faller av.

De som ønsker nytt trykk på sekken vil få dette kostnadsfritt, ved å følge denne prosedyren:

  • Sekken leveres til daglig leder, trenere eller Hege Farnes Hildrum på Nordtvedt bad mandag 25.1.2016 eller tirsdag 26.1.2016 på ettermiddag/kveld. Dersom du sliter med disse tidspunktene må du kontakte daglig leder. Siste frist for innlevering er tirsdag kveld.
  • Sekken må merkes tydelig med svømmerens navn, adresse og telefonnummer (slik at riktig sekk leveres tilbake til eieren). Bruk gjerne ”bagasjelapp”.
  • I øverste baklomme legges en lapp med det navnet som skal trykkes på sekken.

Sekker levert i oktober 2015 har som regel fortsatt pent navn, men vi observerer at logoene frynser opp. For å forebygge får også disse sekkene nytt trykk nå. Jeg ber derfor om at disse sekkene også leveres inn.

Spørsmål rettes til Hege på hege.farnes.hildrum@sk-speed.no eller til Kristian på dagligleder@sk-speed.no.

Bestilling av nye sekker 

Det har kommet mange forespørsler om bestilling av sekker. Vi er i dialog med Fastswim og kommer tilbake med informasjon om dette i løpet av neste uke.