Hovedstyret informerer

 Nytt tidspunkt for generalforsamlingen i 2016.

 Norges Idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for landets
 idrettsklubber, og SK Speed skal vedta denne som 
 egen lov på neste generalforsamling.

 NIF har nå vedtatt at alle generalforsamlinger (årsmøter) må
 avholdes innen utgangen av mars hvert år.
 I Speeds lover § 13 (1) er det bestemt at vi avholder 
 generalforsamling i mai.
 I og med at NIFs lovnorm går foran Speeds egne lover ved 
 konflikt, vil generalforsamlingen i 2016 bli avholdt i mars. 
 Hovedstyret kommer tilbake med dato for
 generalforsamlingen senest en måned før den holdes.

 Hovedstyret
 9. desember 2015