Vedr driftsavtale Nordtvet bad

Fredag 11. september 2015 kl. 12.15.

Ennå ingen avtale om drift av Nordtvet

Siden april har SK Speed vært i forhandlinger med Bymiljøetaten i Oslo
kommune, initiert av Bymiljøetaten, vedrørende et felles ønske om at
Speed skal stå for driften av Nordtvet bad. Adskillige møter, både med
kommunen og internt, flere hundre arbeidstimer senere, og etter
generalforsamlingsvedtak og opprettelse av driftsselskap, har Oslo
kommune i dag meddelt SK Speed at kommunen ikke vil inngå noen avtale
med klubben om driften av Nordtvet.

«Vi er fullstendig tatt på sengen og i sjokk», sier hovedstyrets leder
Ola Viken. «Det har vært en positiv og fremtidsrettet dialog i flere
måneder, og vi var for lengst i gang med å snakke om kommasetting og
rettskriving i avtalen. Så kommer dette, som lyn fra klar himmel.»

Kommunens foreløpige begrunnelse er at avtalen må konkurranseutsettes,
noe kommunen ikke ønsker å gjøre. «Dette spørsmålet tok vi opp i den
første halvtimen av forhandlingene», sier Viken. «At kommunen idet hele
tatt tør å komme med dette nå, får meg til å stille spørsmål ved hva de
holder på med. For det første er ikke avtalen slik at den må
konkurranseutsettes, og for det andre har kommunen ukentlig sendt
avtalearbeidene til gjennomgang hos sine egne jurister. Det kommunen
tidligere fremstilte som en håndsstrekning til idretten og det
frivillige arbeid, er nå blitt en dyr belastning for klubben når vi må
forholde oss til en kommune som er fullstendig uetterrettelig», sier
Viken, som lover at siste ord i denne saken ikke er sagt på en lang
stund ennå.