Innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 2. juli kl. 19

Med hjemmel i SK Speeds lover § 17 (1) bokstav b) har hovedstyret i SK Speed d.d. vedtatt å innkalle til ekstraordinærgeneralforsamling torsdag den 2. juli 2015 kl. 19.00på Nordtvet bad med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Avtale om drift av Nordtvet bad.
Forslag til VEDTAK: Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Oslo kommune om at SK Speed gjennom et nyopprettet og heleiet driftsselskap tar over driften av Nordtvet bad.

Les innkallingen til ekstraordinærgeneralforsamling her (PDF)
Les saksfremlegget her (PDF)

I henhold til SK Speeds lov § 6 (1) er det bestemt at for å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det vil bli lagt ut et eget saksfremlegg (nærmere omtale) om punkt 4 senest én uke før generalforsamlingen. Styret har fremforhandlet en avtale som innebærer at SK Speed drifter Nordtvet bad mot et tilskudd fra kommunen. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for bygning og vedlikehold. Saksfremlegget fremlegges på klubbens hjemmesider.