Årsmøte i svømmegruppa

Tid: Onsdag 2. april, kl 1830
Sted: Grorud Samfunnshus

Årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelig på Sk Speed sin hjemmside innen onsdag 26. mars. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på epost til styret@sk-speed.no senest torsdag 20. mars 2014.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.