Foreldremøter

I forbindelse med oppstart av ny sesong, så blir det arrangert foreldremøter.

ABC-gruppene: Romsås mandag 19/8 kl 18:00.

F-gruppa: Nordtvet mandag 19/8 kl 18.00.

D1/D2/E-gruppene: Romsås onsdag 21/8 kl 19.00 (ikke kl 18 som først meldt).