Perset på eget stevne

Se vedlegg for hva Akers Avis skrev om OBOS Cup.