Innkalling til generalforsamling i Sportsklubben Speed

Hovedstyret i Sportsklubben Speed har fastsatt tidspunkt for årets generalforsamling til torsdag den 18. april kl. 18.30. Møtested er Grorud Samfunnshus, rom 4.
Foruten å velge klubbens hovedstyre, vil generalforsamlingen også godkjenne klubbens regnskaper og fastsette budsjetter for klubben og undergrupper (svømmegruppe, fotballgruppe osv.). Ny lov for SK Speed vil også bli vedtatt av årets generalforsamling.
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én måneds varsel på idrettslagets internettside. Saksdokumentene til møtet vil gjøres tilgjengelig her. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret (hovedstyret@sk-speed.no) senest 2 uker før generalforsamlingen avholdes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av SK Speed i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Ny dato for generalforsamling er 7. mai!!