Arbeidsgrupper

På foreldremøtet i etterkant av svømmegruppas årsmøtet 11. mars ble det orientert om styrets planer for å organisere seg i arbeidsgrupper med klare ansvarsgrenser.

Det nye styret har jobbet med dette og vedlagt finner dere en beskrivelse av den endelige organiseringen.

Det ble også informert om at styret har en målsetning om at alle foresatte (mor eller far) tilknyttes en slik arbeidsgruppe. En del av dere har allerede blitt tilknyttet en gruppe, men de aller fleste av dere er ikke med ennå.

På oppstartsmøtet på Romsås 23. august vil styret orientere om gruppene og vi ser frem til at flere av dere melder deres interesse for deltakelse i den gruppa dere mener dere hører hjemme i !

Vedlagt er en beskrivelse av de ulike gruppene.