Høstens treningstider

Vedlagt er høstens treningstider gjeldende fra uka 34.