Sommeravslutning på badedammen torsdag 17. juni

Vi ønsker alle svømmere med familie velkommen til en hyggelig og uformell avslutning av vårens svømmesesong.

Seansen finner sted ved badedammen på Grorud

 Torsdag 17.6 fra kl. 18.00

 Alle tar selv med det de ønsker å spise og drikke.

 

Det er også fint om noen tar med badminton/ball/freesbee eller lignende…..

.. og badetøy er jo obligatorisk på ethvert treff i regi av svømmegruppa i Speed……

 Vi håper flest mulig har anledning til å komme

 HILSEN STYRET