Hovedstyret: Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles, i tråd med vedtak fra årets generalforsamling, til ekstraordinær generalforsamling i SK Speed (hovedstyret)

Sted:   Klubblokalene Nordtvet bad , Gårdsveien 4
Dato: Torsdag 27 mai
Kl.:    18.30

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av regnskap 2009 for hovedstyret.

Stemmeberettigede er personer over 15 år som har vært medlem i SK Speed i minimum én måned og som har oppfylt alle medlemsbetingelser. Det kan ikke møtes med fullmakt.