Generalforsamling i SK Speed 21 april

Vedlagt er invitasjonen til årets Generalforsamling i SK Speed

Sted blir Grorud samfunnshus onsdag 21 april klokken 18.30 rom 5

Flest mulig oppfordres til å stille opp på møtet. Her kan dere bli kjent med klubbens hovedstyre og aktivitetene klubben har utenom svømming.

Det er kun er medlemmer av klubben som har stemmerett.

Innkomne forslag kan sendes til:

kristian.austveg@sk-speed.no innen 15 april.

Andre henvendelser rettes også til Kristian.