Nye starttider for Asker Open 2010

Det er gjort endringer i starttidene for Asker Open 2010 som vi ber våre svømmere merke seg! De nye tidspunktene er som følger (opprinnelig tidspunkt i parentes):

Fredag 8.1, 1500 fri: Kl 18:30 (18:30)

Lørdag 9.1, 1996 og yngre: Kl 08:30 (08:30)

Lørdag 9.1, 1995 og eldre: Kl 15:30 (15:00)

Søndag 10.1, 1996 oy kl 08:30 (09:00)

Søndag 10.1, 1995 oe kl 16:00 (kl 15:00)

Innsvømming en time forut for hver avdeling.

Samtidig minner vi om at svømmere som skal delta på dette stevnet må ha fått registrert innbetalt svømmelisens for 2010 senest torsdag 7.1. I motsatt fall blir man automatisk avmeldt stevnet idet vi ikke har adgang til å bruke svømmere uten gyldig og betalt lisens.

Nedenfor kan du lese deltakerlisten til Asker Open 2010. Feilregistreringer bes meldt Stevneutvalget på stevne@sk-speed.no med en gang.