15 nye forbundsdommere i Oslo og Akershus

NSF arrangerte den 21. november kurs og eksamen for forbundsdommerkandidater i Oslo og Akershus svømmekretser. Etter et langt og intensivt kurs har de to kretsene fått 15 nye forbundsdommere. Fra SK Speed deltok og besto de tidligere kretsdommerne Tor Karlsen og Ola Viken. Forbundsdommerkurset fulgte for øvrig nye pedagogiske konsepter, der både interaktiv, nettbasert læring, klasserom- og gruppeundervisning ble benyttet.

Større interesse knytter det seg imidlertid til det varslede kretsdommerkurset over nyttår. For Oslo svømmekrets er fortsatt avhengig av å få rekruttert flere dommere, etter at mange har gått av for aldersgrensen ol. i løpet av 2009. For mens forbundsdommerkurset bare øker kompetansen for eksisterende dommere, er det gjennom kretsdommerkursene at rekrutteringen skjer.

SK Speed er ikke helt fornøyd med rekrutteringen fra egne rekker i løpet av 2009, og håper å gjøre en betydelig bedre innsats i 2010. Riktig nok har vi fått noen verdifulle tilskudd til vår egen dommerstab, men frafallet har dessverre vært større enn tilgangen. Allikevel har ikke SK Speed noe å skamme seg over, med 6 forbundsdommere, 8 kretsdommere og 3 dommerinstruktører ligger vi godt an i den nasjonale statistikken. Skal det være mulig å avvikle stevner i kretsen der det settes lovlige rekorder, er vi imidlertid avhengig av å ha nok dommere. Også du kan benytte julefreden til å reflektere over om ikke hvitt er en klesfarge som du gjør deg godt i….